English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Neka je slava Bogu! Svojom silom koja djeluje u nama on može učiniti puno više nego što ga mi uopće možemo moliti ili zamisliti. Neka mu je slava u Crkvi i u Kristu Isusu kroz sve naraštaje i u vijeke vjekova!
Poslanica Efežanima 3:20-21
I tada ćete reći: Hvalite Gospoda, glasite ime Njegovo, javljajte po narodima dela Njegova, napominjite da je visoko ime Njegovo.
Isaija 12:4

Novosti:

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Bog je toliko volio svijet

Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?

Voleti više - Milovat vícSlava Isusu!
Pripremili smo za Vas videosnimke pesama pevača, kompozitora i evangeliste Jirži Zmožka na Božju slavu.
Na mnogim jezicima naćićete ovde pesme slavljenja koje proslavljaju ime Isus.
Svakodnevno ćete ovde naći nove videosnimke, kako nam naši saradnici budu slali nove tekstove na vašem jeziku a mi ćemo dobavljati i dorađivati nove snimke pesama.
Rado ćemo Vam slati informacije o novim videopesmama - svoju e-mail adresu molimo napišite
ovde:
E-mail:

Bog je toliko volio svijetShare with friends on Facebook

Bog je toliko volio svijet,
da je dao svojega jedinorođenog Sina,
da nijedan, koji u njega vjeruje, ne pogine,
nego da ima vječni život.

Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?

Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?

Voleti više - Milovat víc

Voleti više - Milovat víc

Jer smokvino drvo neće više cvasti

Jer smokvino drvo neće više cvasti

Bog je toliko volio svijet

Bog je toliko volio svijet

Znajte Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga

Znajte Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga

 
Hvalimo Gospoda - zmozeksongsforgod

Hvalimo Gospoda - zmozeksongsforgod

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

I know who loves me

 

TOP 20


Želiš spasenje? - Chceš přijmout spasení?


Voleti više - Milovat víc


Jer smokvino drvo neće više cvasti


Bog je toliko volio svijet


Znajte Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga


Hvalimo Gospoda - zmozeksongsforgod


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


I know who loves me